Teachers & Staff

ER. Yogi Anil Swaraj | Chairman Founder, Main Yoga Teacher  
Dr. Shreyansh Jain | Principal / CEO /Yoga Acharya

Dr. Shambu Sharma | Main Yoga Teacher, Yoga Philosophy

ER. Yogi Anil SwarajChairman Founder.
Dr. Shreyansh JainPrincipal / CEO /Yoga Acharya
Er. Anil Swaraj B.E, PG YogaMain Yoga Teacher
Pawan KapoorDharamshala Admin Head
Dr Shambu Sharma (Ph.D) ,PG YogaMain Yoga Teacher
Dr. Ashish Sharma (Ph.D Scholar)Vedanta Darshan
Dr. Taran Singh (BAMS)Ayurveda / Anatomy Teacher
Rajinder Pathania (M.Sc Yoga )Asst. Yoga Teacher.
Kavneet Kour (MA Yoga)Asst Yoga teacher
Admission CoordinatorKavneet Kour